Đại Học Tôn Đức Thắng
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ quốc tế MOS đợt tháng 8/2017
THÔNG BÁO (V/v mở lớp ôn và thi chứng chỉ
Thông báo thi chứng chỉ MOS HK2 năm học 2016-2017 (tháng 6/2017)
Xem chi tiết về kì thi tại link sau: Thong
Thông báo thi chứng chỉ MOS HK1 năm học 2016-2017 (tháng 1/2017)
Xem chi tiết tại về kì thi tại link sau:
Thông báo thi MOS tháng 8/2016
THÔNG BÁO V/v thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt
Thông báo thi chứng chỉ quốc tế MOS tháng 06/2016
THÔNG BÁO V/v thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt
Một số lưu ý quan trọng khi dự thi MOS
A. THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI: SV có
Thông báo thi chứng chỉ MOS HK1 năm học 2015-2016 (tháng 1/2016)
Xem chi tiết tại: Thong bao thi MOS thang 1.2016
Thông báo về việc thi chứng chỉ MOS tháng 8/2015
Sinh viên xem chi tiết tại đây
Nhận chứng chỉ – chứng nhận MOS HK1 năm học 2014-2015
Đã có chứng chỉ - chứng nhận MOS HK1 năm
Scroll to Top