Đại Học Tôn Đức Thắng

Biểu mẫu

1. Mẫu đơn đăng ký dự thi CC UDCNTT CB-NC (download tại đây)

2. Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi học phần Cơ sở tin học (download tại đây)

3. Đơn đề nghị miễn chuyển điểm các học phần (download tại đây)

4. Đơn đề nghị hoãn thi (download tại đây)

5. Đơn đề nghị chuyển giờ thi (download tại đây)

6. Hướng dẫn nộp đơn miễn chứng chỉ MOS (Thông tin chi tiết tại đây)

Scroll to Top