Đại Học Tôn Đức Thắng

Thông báo về việc xét miễn các học phần Cơ sở tin học theo chuẩn MOS

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN

CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ TIN HỌC THEO CHUẨN MOS

 
  1. Sinh viên được xét miễn học phần khi nộp chứng chỉ quốc tế MOS tương ứng vào đầu học kỳ (vào 02 tuần đầu tiên của học kỳ) theo đúng hoặc trước tiến độ của chương trình đào tạo ngành học của sinh viên. Quá thời hạn trên, sinh viên bắt buộc phải học học phần chưa hoàn thành này.
  2. Trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ sau thời gian quy định, nhưng vẫn trong học kỳ sinh viên đang học học phần thì được xét miễn thi học phần này nhưng không được hoàn trả học phí.
Sinh viên được xét tích lũy tín chỉ và được ghi điểm miễn (không ghi điểm) cho các học phần Cơ sở tin học tương ứng với từng loại chứng chỉ MOS, cụ thể:
  • Chứng chỉ MOS Word được xét cho học phần Cơ sở tin học 1.
  • Chứng chỉ MOS Excel được xét cho học phần Cơ sở tin học 2.
  • Chứng chỉ MOS PowerPoint được xét cho học phần Cơ sở tin học 3.
Sinh viên làm đơn nộp kèm chứng chỉ về Trung tâm tin học - phòng A506  Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm tin học - phòng A506, số ĐT: (08) 37 761 046 – Email: trungtamtinhoc@tdt.edu.vn).
Scroll to Top