Đại Học Tôn Đức Thắng

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đến (25/10/2016) lớp học chứng chỉ quốc tế MOS đợt tháng 10/2016

THÔNG BÁO

(V/v gia hạn thời gian đăng ký lớp học chứng chỉ quốc tế MOS)

Hình thức và thời gian đăng ký: Thông tin chi tiết về lớp học vui lòng tham khảo link sau:

Thông báo mở lớp học chứng chỉ quốc tế MOS

Scroll to Top