Đại Học Tôn Đức Thắng

Thông báo đăng ký thi chứng chỉ MOS cho đối tượng thí sinh tự do

THÔNG BÁO

Về việc Đăng ký thi chứng chỉ MOS đợt tháng 6/2015 cho đối tượng thí sinh tự do

 Nhằm mục đích hỗ trợ các anh/chị sinh viên có nhu cầu thi chứng chỉ quốc tế MOS, (đối tượng sinh viên tự do, sinh viên đã hoàn thành các môn Cơ sở tin học và có nhu cầu thi để có chứng chỉ quốc tế MOS), Trung tâm tin học xin thông báo về việc đăng thi như sau :
  • Đối tượng: tất cả các sinh viên đã và đang theo học tại trường. Đối tượng là sinh viên học đã học qua các môn Cơ sở tin học lớp thường hoặc môn Cơ sở tin học theo chuẩn MOS nhưng chưa đủ điểm để có chứng chỉ quốc tế.
  • Hình thức đăng ký: Sinh viên làm Đơn đăng ký dự thi MOS cho đối tượng thí sinh tự do, trong đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân, môn thi, ngôn ngữ thi và nộp về Trung Tâm tin học, phòng A506.
  • Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 31/5/2015
  • Lệ phí thi và thời gian đóng lệ phí thi: Lệ phí thi đã có sự hỗ trợ của Nhà trường là: 380.000 đồng/bài thi. Thời gian đóng lệ phí: Từ ngày 08/06/2015 đến hết ngày 10/06/2015. Sinh viên xem thông tin chi tiết trên website phòng Tài chính (http://ptc.tdt.edu.vn/).
  • Thời gian thi: 27-29/6/2015, lịch thi chính thức sẽ do Phòng Đào tạo công bố ngày 17/06/2015
  • Ôn thi: Sinh viên có thể tự ôn hoặc tham gia lớp ôn do Trung tâm tổ chức. Thông tin lớp ôn được đăng tải trên Website Trung tâm tin học: cait.tdtu.edu.vn.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng A506, Trung tâm Công nghệ Thông tin Ứng dụng, SĐT: (08) 37-761-046, Email: trungtamtinhoc@tdt.edu.vn.
Scroll to Top