Đại Học Tôn Đức Thắng

Những điều cần biết về chứng chỉ CNTT

Những điều cần biết về Chứng chỉ CNTT

I Giới thiệu về chứng chỉ CNTT

 • Thông tư 03/2014/TT của Bộ Thông Tin Truyền Thông được đề ra từ năm 2014 nhằm quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin, Theo như thông tư đưa ra, chuẩn Kỹ năng công nghệ thông tin gồm có 2 mức kỹ năng cơ bản và nâng cao. Sau đó Bộ Thông Tin Và Truyền Thông tiếp tục ra công văn số 3656/BTTTT-CNTT nhấn mạnh việc chứng chỉ tin học A,B,C đã lỗi thời và không còn phù hợp đối với thực tế hiện nay để có thể đánh giá được năng lực sử dụng tin học văn phòng.
 • Chứng chỉ Ứng dụng CNTT là Chứng chỉ Tin học mới được Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành theo quy định của Thông tư mới, nhằm mục đích đánh giá và xác nhận năng lực sử dụng Tin học của người sở hữu trong giai đoạn hội nhập.
 • Đây được xem là một Chứng chỉ rất quan trọng hiện nay, có sức ảnh hưởng đến mọi đối tượng từ Học sinh – Sinh viên đến các cán bộ - nhân viên. Sở hữu Chững chỉ Ứng dụng CNTT không chỉ để cập nhật những kiến thức Tin học mới hiện nay mà còn nhằm đáp ứng những yêu cầu từ nha trường(xét tốt nghiệp) hoặc từ cơ quan (thi tuyên, nâng ngạch. . .).
 • Chứng chỉ Ứng dụng CNTT ra đời thay thế cho Chứng chỉ A/B/C cũ, kèm theo một số thay đổi quan trọng về cả nội dung đào tạo, hình thức thi và xét cấp Chứng chỉ.

II Phân Loại

Có 2 loại Chứng chỉ mới đang được BGDĐT ban hành là Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao.
 • Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản: Chương trình đào tạo gần tương đương với Chứng chỉ A trước đây nhưng được bổ sung thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về máy tính và thao tác nền tảng trong Tin học.
  • Gồm 6 module:
   • Hiểu biết về CNTT cơ bản,S
   • Sử dụng máy tính cơ bản,
   • Xử lý văn bản cơ bản,
   • Sử dụng bảng tính cơ bản,
   • Sử dụng trình chiếu cơ bản,
   • Sử dụng Internet.
 • Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao:
  • Học viên được chọn 3 trong 9 module để thi:
   • Xử lý văn bản nâng cao,
   • Sử dụng bảng tính nâng cao,
   • Sử dụng trình chiếu nâng cao,
   • Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu,
   • Thiết kế đồ hoạ hai chiều,
   • Biên tập ảnh,
   • Biên tập trang thông tin điện tử,
   • An toàn, bảo mật thông tin,
   • Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.
Được sự cấp phép của BGDĐT, Trung tâm CNTT Ứng dụng Trường Đại Học Tôn Đức Thắng là đơn vị tiên phong trong giảng dạy và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT mới với 2 khoá đào tạo.
 • Ứng dụng CNTT cơ bản: cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.
 • Ứng dụng CNTT nâng cao: cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao.

III Quy định xét cấp Chứng chỉ

 • Bài thi CNTT Cơ bản gồm 2 phần:
  • Trắc nghiệm: 45 phút 40 câu cho 6 modules, nội dung được trải đều.
  • Thực hành: 75 phút về các ứng dụng căn bản.
 • Lưu ý về giá trị của Chứng chỉ A/B/C cũ
  • Các Chứng chỉ A/B/C được cấp trước đây, vẫn có giá trị tương đương Chứng chỉ Ứng dụng CNTT co bản. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu Chứng chỉ Ứng dụng CNTT co bản, bạn phải thi hoặc học lại chứ không thể chuyển đổi trực tiếp từ Chứng chỉ cũ.
  • Để tiết kiệm thời gian của học viên, Trung tâm có tổ chức các lớp học ôn với thời lượng phù hợp nhằm giúp học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên sở hữu nhanh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản để phục vụ cho học tập, công việc(thi tuyển, nâng ngạch. . .)
 •  Lớp học cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 • Để được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao:
  • Bạn phải sở hữu Chứng chỉ CNTT cơ bản hoặc Chứng chỉ A/B/C.
Trên đây là tổng hợp những điều quan trọng về Chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Theo Thông tư Chứng chỉ Ứng dụng CNTT vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi đối tượng và mọi cá nhân cần phải sở hữu vì sự đổi mới cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng gắt gao của xã hội hiện đại.  
Scroll to Top