Đại Học Tôn Đức Thắng

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

I. Thông tin chung

Tên đơn vị: Trung tâm Tin học
Tên tiếng Anh: Center for Applied Information Technology.
Tên viết tắt:  CAIT-TDTU.
Cơ quan chủ quản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG.
Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Ngọc Phiên
Địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 37-761-046
Email: trungtamtinhoc@tdtu.edu.vn, website: https://cait.tdtu.edu.vn

II. Cơ sở pháp lý

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) hiện đã và đang đem lại những lợi ích thiết thực cho người sử dụng như: Tiết kiệm thời gian, kinh phí, nâng cao tính minh bạch, chính xác trong các hoạt động của các cơ quan. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, đã có khá nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án và chương trình hành động của Trung ương liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT.

Việc thành lập một Trung tâm tin học đào tạo và bồi dưỡng một số kỹ năng CNTT chuyên biệt cho cán bộ, nhân viên và người học là cần thiết, phù hợp với các chủ trương của Đảng và Nhà nước nói chung và Nhà trường nói riêng.

Ngày 16/06/2014, Trung tâm Tin Học đại học Tôn Đức Thắng chính thức được thành lập theo quyết định số 758/2014/TĐT-QĐ của Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng.

III. Sứ mệnh của Trung tâm

Hiện thực hóa chiến lược phát triển trường đại học Tôn Đức Thắng trong việc đào tạo và bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. Tiến đến việc mở rộng đào tạo cho người học theo yêu cầu.

Trung tâm có các nhiệm vụ sau đây:

 • Chức năng
  • Quản lý chuyên môn về các học phần tin học đại cương theo chuẩn MOS và các module tin học ngắn hạn.
  • Tổ chức triển khai việc dạy MOS cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên.
  • Tổ chức triển khai dạy các module ngắn hạn.
  • Xây dựng giáo trình, tài liệu và phần mềm phục vụ công tác giảng dạy các môn học do Trung tâm quản lý.
 • Nhiệm vụ
  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc triển khai đào tạo MOS cho sinh viên.
  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc triển khai nâng chuẩn về ứng dụng tin học cho cán bộ, giảng viên và nhân viên.
  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc hợp tác với IIG, Microsoft và các đối tác quốc tế khác để triển khai giảng dạy, cấp chứng chỉ cho các module ứng dụng CNTT đạt chuẩn quốc tế.
  • Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tào và bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm hằng năm để bảo đảm chất lượng giảng dạy.
  • Lên kế hoạch giảng dạy và điều hành việc giảng dạy các môn do Trung tâm quản lý.
  • Xây dựng TestSite và tổ chức các kỳ thi chứng chỉ MOS cũng như các chứng chỉ khác của IIG, Microsoft và các tổ chức quốc tế khác.
  • Tổ chức giao lưu với các trường về giảng dạy MOS.
  • Chọn lựa và huấn luyện đội tuyển đi thi MOS hằng năm.
  • Biên soạn và cập nhật tài liệu của Trung tâm hằng năm để nâng cao chất lượng giảng dạy.
  • Hợp tác quốc tế để phát triển thêm hoạt động đào tạo và cấp các chứng chỉ quốc tế về tin học ứng dụng khác (IC3, ICDL, v.v…) cho những người có nhu cầu.
  • Liên tục phát triển và hợp tác với các doanh nghiệp để bảo đảm đủ trình độ đào tạo tin học ứng dụng theo Chương trình của tất cả các chứng chỉ quốc tế về tin học (theo đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp).
  • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi được Hiệu trưởng giao.
 • Quyền hạn
  • Yêu cầu các phòng, ban chức năng, các khoa có liên quan trong trường phối hợp thực hiện các công việc trong chức năng, nhiệm vụ được giao.
  • Chủ động trong việc sắp xếp, bố trí, điều hành, quản lý lao động được giao.
  • Đề xuất việc thành lập, giải thể các tổ chuyên môn thuộc Trung tâm.
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng.
  • Tham gia việc xét khen thưởng, kỹ luật, nâng bậc, hạ bậc, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc cán bộ, giảng viên thuộc Trung tâm
Scroll to Top