Đại Học Tôn Đức Thắng

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN MIỄN CHỨNG CHỈ MOS

HƯỚNG DẪN

(HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN MIỄN CHỨNG CHỈ MOS)

I. Các bước thực hiện

 • Sinh viên đăng nhập vào trang nộp đơn.
 • Tại trang chủ, chọn Đơn miễn chứng chỉ MOS (1), sau đó nhấn vào nút Tạo mới (2)
 • Sinh viên đọc qua hướng dẫn trước khi nộp đơn
 • Tiếp theo, sinh viên vui long kiểm tra các thông tin cá nhân của mình và CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đăng ký dự thị chứng chỉ MOS
 • Sau đó, chọn chứng chỉ sinh viên cần nộp, có thể chọn Chứng chỉ Microsoft Office (Microsoft Word) – (G01M01) hoặc Chứng chỉ Microsoft Office (Microsoft Excel) (G01M02) hoặc cả 2 loại.
 • Nhập điểm thi và đính kèm bảng điểm để được xét.
 • Lưu ý: nếu điều kiện xét miễn của chứng chỉ có dòng đỏ thông báo “Sinh viên chưa đạt hoặc chưa học môn miễn” thì chứng chỉ đó của sinh viên không được xét.
 • Cuối cùng nhấn vào nút Nộp đơn để nộp, nút Quay lại để hủy bỏ thao tác.
 • Giao diện sau khi đã nộp đơn

II. Hướng dẫn download Chứng Chỉ + Bảng điểm MOS

 • Truy cập trang: http://www.certiport.com.
  • Username: MSSV/CCCD (ví dụ: 123456789)
  • Password: MSSV1/CCCD1(ví dụ: 1234567891)
 • Đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ yêu cầu bạn cập nhật thông tin
 • Vào tab "My Transcript" Lấy chứng chỉ và bảng điểm (file PDF).

Scroll to Top