Đại Học Tôn Đức Thắng

Giấy tờ tùy thân khi dự thi MOS

Giấy tờ tùy thân của thí sinh: -        Sinh viên xuất trình CMND/Hộ chiếu( bản chính)  thẻ sinh viên khi dự thi. Sinh viên sẽ không được dự thi nếu không có CMND/Hộ chiếu. -        Đối với những trường hợp CMND/Hộ chiếu không hợp lệ: (CMND bị ép lại, bong tróc, thông tin không rõ ràng….) SV vẫn được dự thi, khi dự thi mang theo CMND không hợp lệ và:
  • Tại thời điểm đăng ký: Sinh viên làm Giấy xác nhận (mẫu đính kèm) , nộp tại Phòng Công tác HSSV - P.A003 để xác nhận, đóng dấu; và mang đi thi cùng CMND và thẻ sinh viên.
  • Tại ngày thi: Thí sinh điền vào đơn đề nghị thi để được tham dự thi. Sau ngày thi 03 ngày làm việc, thí sinh phải cung cấp giấy xác nhận (mẫu đính kèm) cho IIG Việt Nam để IIG Việt Nam thông báo kết quả thi trong báo cáo kết quả gửi về trường sau ngày thi 5 ngày làm việc.
Nếu thí sinh có giấy xác nhận của Trường (theo mẫu: có ảnh và dấu giáp lai trên ảnh) thì sẽ được thông báo điểm và trả Giấy xác nhận kết quả/chứng chỉ. Trong báo cáo tổng kết kết quả, IIG sẽ để riêng danh sách những thí sinh này để Trường nắm thông tin chi tiết.
Scroll to Top