Đại Học Tôn Đức Thắng

Thông tin bài thi MOS phiên bản 2010

THÔNG BÁO

(V/v MOS phiên bản 2010)

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Ứng Dụng thông báo đến sinh viên đã học các môn CSTH nhưng thi không đạt, hoặc chưa thi ở phiên bản MOS 2010.

Dự kiến cuối năm 2019 IIG sẽ ngưng tổ chức thi MOS phiên bản 2010. các bạn sinh viên chưa đạt ở bài thi MOS 2010 nếu không tham gia thi trước thời hạn trên bắt buộc phải chuyển thành bài thi MOS 2016. Bài thi MOS 2016 sẽ có cấu trúc câu hỏi dạng Multi – Project được đánh giá là khó hơn bài thi MOS 2010. Bài thi Multi-Project là bài thi mà trong đó thí sinh phải vận dụng các kỹ năng để thực hiện các tác vụ được cho trong cửa sổ bài thi (Exam Window). Mỗi bài thi có thể có từ 5-6 Projects, và mỗi Project có từ 5-6 tác vụ (Task). Theo dõi, đăng ký ôn và thi MOS 2010 hàng tháng trên trang cait.tdtu.edu.vn Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ về Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng. Phòng: A506, điện thoại: (028).377. 61.046, email: trungtamtinhoc@tdtu.edu.vn.
Scroll to Top