Đại Học Tôn Đức Thắng

ICDL

ICDL Việt Nam là một thành viên trực thuộc ICDL Foundation - tổ chức quản lý, điều hành toàn cầu bộ chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT chuẩn quốc tế ICDL. Bộ chứng chỉ đã được công nhận tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 41 ngôn ngữ cùng hơn 24.000 trung tâm khảo thí trên thế giới.
Scroll to Top