Đại Học Tôn Đức Thắng

VNPT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là một doanh nghiệp của nhà nước chuyên về đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Theo công bố của VNR 500 - Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam công bố năm 2023, đây là doanh nghiệp lớn thứ 23 Việt Nam.
Scroll to Top