Đại Học Tôn Đức Thắng

DHANND

Trường Đại học An ninh nhân dân là một trường đại học công lập tại Việt Nam. Trường được nâng cấp và đổi tên vào tháng 7 năm 2003, có trụ sở tại Km18 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Scroll to Top